ნიკა ტაბატაძე თბილისში ჩამოვიდა

ნიკა ტა­ბა­ტა­ძეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში წლე­ბის წინ ყვე­ლა იც­ნობ­და. იგი ტე­ლე­კომ­პა­ნია “რუს­თა­ვი 2”-ის ჟურ­ნა­ლის­ტი იყო. 2001 წელს ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის 10 პრო­ცენ­ტის მფლო­ბე­ლი გახ­და. სა­კუ­თა­რი წილი 2004 წელს დათ­მო, რო­დე­საც “რუს­თა­ვი 2”-ის გე­ნე­რა­ლურ დი­რექ­ტო­რად და­ი­ნიშ­ნა; ამ პოს­ტი­დან 2006 წელს გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს; შემ­დეგ კერ­ძო ბიზ­ნეს­ში წა­ვი­და.

ნიკა ტა­ბა­ტა­ძე წლე­ბი ამე­რი­კა­ში, ნიუ-იორკში ოჯახ­თან ერ­თად ცხოვ­რობ­და. ჰყავს მე­უღ­ლე, მაკა ძა­ძა­მია და ორი შვი­ლი, აქ­ტი­უ­რად მიჰ­ყვე­ბა სპორ­ტულ ცხოვ­რე­ბას.

ამ­ჟა­მად ყო­ფი­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტი თბი­ლის­ში იმ­ყო­ფე­ბა.

ამბები