ჟურ­ნა­ლის­ტი ია მე­ურ­მიშ­ვი­ლი კურტ ვოლკერს გაჰყვა ცოლად

„ამე­რი­კის ხმის“ ჟურ­ნა­ლის­ტი ია მე­ურ­მიშ­ვი­ლი ამე­რი­კელ პო­ლი­ტი­კოს­ზე და­ქორ­წინ­და. მისი რჩე­უ­ლი უკ­რა­ი­ნა­ში აშშ-ს სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის სპე­ცი­ა­ლუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი კურტ ვოლ­კე­რია.

მე­ურ­მიშ­ვილ­მა ქორ­წი­ნე­ბის ცე­რე­მო­ნი­ა­ლის ფო­ტო­ე­ბი „ფე­ის­ბუქ­ზე“ გა­ნა­თავ­სა – სა­ზე­ი­მო მი­ღე­ბა სას­ტუმ­რო „ჰეი ადამსში“ გა­მარ­თეს, სა­ი­და­ნაც თეთ­რი სახ­ლი­სა და ვა­შინგტო­ნის მო­ნუ­მენ­ტის ხედი იშ­ლე­ბა.

„ყვე­ლა­ფე­რი ულა­მა­ზე­სი იყო, ამინ­დი, სტუმ­რე­ბი, ატ­მოს­ფე­რო, მუ­სი­კა…“ – წერს ჟურ­ნა­ლის­ტი.

კურტ ვოლ­კე­რი 54 წლი­საა, ის სხვა­დას­ხვა მა­ღალ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე მუ­შა­ობ­და, მათ შო­რის – აშშ-ს ელ­ჩად ჩრდი­ლო ატ­ლან­ტი­კურ ალი­ან­სში.

ამბები