77 წლის დედას 56 წლის ინვალიდი შვილი ზურგით დაჰყავს

77 წლის დედა და 56 წლის ინვალიდი შვილი. ასე დაჰყავს დაბადებიდან ზურგით.
დედობა გმირობაა.

სამეგრელოს ამბავი