საქართველოში ყველა ეკლესიას 20 ჰექტარი ტყის ფლობის უფლება მიეცა

საქართველოს პარლამენტმა ტყის კოდექსი დაამტკიცა. საპატრიარქოს საკუთრებაში შეიძლება გადაეცეს საქართველოში არსებული ყველა ეკლესია-მონასტრის მიმდებარე ტყის ფართობი, არაუმეტეს 20 ჰექტრისა თითოეულის შემთხვევაში.