რობერტ სტურუა – “ამერიკელები ძუძუმწოვარა ბავშვებს აწამებენ, მათგან სითხეს იღებენ და ახალგაზრდავდებიან”

რობერტ სტურუა - "ამერიკელები ძუძუმწოვარა ბავშვებს აწამებენ, მათგან სითხეს იღებენ და ახალგაზრდავდებიან"„ძუ­ძუმ­წო­ვა­რა ბავ­შვებს აწა­მე­ბენ, სი­თხეს იღე­ბენ“ – ამის შე­სა­ხებ რე­ჟი­სორმა რო­ბერტ სტუ­რუ­ამ აშშ-ის შესახებ რა­დიო „უც­ნო­ბზე“, გა­და­ცე­მა­ში „უც­ნო­ბის კი­დო­ბა­ნი“ განაცხადა.

„თქვენ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, ძუ­ძუმ­წო­ვა­რა ბავ­შვებს აწა­მე­ბენ, იმი­ტომ რომ ამ წა­მე­ბის დროს ეს ბავ­შვი გა­მო­ყოფს რა­ღაც სი­თხეს, იქი­დან ამ სი­თხეს იღე­ბენ, მერე ცნო­ბი­ლი ვარ­სკვლა­ვე­ბი, თუ პი­როვ­ნე­ბე­ბი მისი სა­შუ­ა­ლე­ბით ახალ­გაზ­რდო­ბას ინარ­ჩუ­ნე­ბენ.
ისე­თი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა რჩე­ბა, რომ ჭა­მენ კი­დევ ამ ბავ­შვებს და ახლა მი­თხა­რით, რო­გორ უნდა იცხოვ­როს ნორ­მა­ლურ­მა ამე­რი­კელ­მა. იქ ისე­თი სა­ხე­ლე­ბია ჩა­მოთ­ვლი­ლი, არ მე­გო­ნა, არც მინ­და ვთქვა იმი­ტომ, რომ შე­იძ­ლე­ბა ესეც ჭო­რია, მაგ­რამ ტრამპმა სე­რი­ო­ზუ­ლად და­არ­ქვა ამ პრობ­ლე­მას „ობა­მა­გე­ი­თი“, ეს მარ­თა­ლია ეტყო­ბა, ისე ხომ არ და­ი­წყებ­და ასეთ პრო­ცესს“- ამ­ბობს რეჟისორი გადაცემაში.

პრაიმ ტაიმი