“ბუხუტი წოწოლაშვილი მენეჯერს ემუქრებოდა, მან კი ესროლა” – რა მოხდა ხაშურში

ხა­შურ­ში მომ­ხდარ მკვლე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით “ტვ პირ­ვე­ლი” ახალ დე­ტა­ლებს ავ­რცე­ლებს. ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის ცნო­ბით, 39 წლის მა­მა­კა­ცი სა­სიკ­ვდი­ლოდ ყო­ფილ­მა უფ­როს­მა დაჭ­რა.

შემ­თხვე­ვა სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლე­ბის მწარ­მო­ე­ბელ კომ­პა­ნია “ელი­ში” მოხ­და, სა­დაც ბუ­ხუ­ტი წო­წო­ლაშ­ვი­ლი რამ­დე­ნი­მე თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და და იქ კუთ­ვნი­ლი თან­ხის ასა­ღე­ბად მი­ვი­და.

არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ის ყო­ფილ უფ­როსს, კომ­პა­ნი­ის მე­ნე­ჯერს და­ნით ემუქ­რე­ბო­და, რის შემ­დე­გად მე­ნე­ჯერ­მა სა­პა­სუ­ხოდ ია­რა­ღი­დან ეს­რო­ლა. წო­წო­ლაშ­ვი­ლი ფე­ხის არე­ში და­იჭ­რა, გა­და­ეჭ­რა არ­ტე­რია და სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­დაყ­ვა­ნის დროს სის­ხლდე­ნის­გან გარ­და­იც­ვა­ლა.

“რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ფუ­ლის გუ­ლის­თვის მოკ­ლეს ადა­მი­ა­ნი. თუმ­ცა ამ­ბო­ბენ, ის პი­როვ­ნე­ბა, ვინც ის­რო­ლა, თავ­დაც­ვის მიზ­ნით ის­რო­ლაო…” – ამ­ბო­ბენ “ტვ პირ­ველ­თან” სა­უბ­რი­სას ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი.

პო­ლი­ცი­ამ მა­ღა­ზი­ის მე­ნე­ჯე­რი უკვე და­ა­კა­ვა. ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 117-ე და 236-ე მუხ­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც ჯან­მრთე­ლო­ბის გან­ზრახ მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბა­სა და ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღის მარ­თლსა­წი­ნა­აღ­მდე­გო შე­ძე­ნა, შე­ნახ­ვა, ტა­რე­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

ამბები