ანი ჩირაძემ და გიორგი ბახუტაშვილმა ჩცდ დატოვეს

ანი ჩირაძემ და გიორგი ბახუტაშვილმა ჩცდ დატოვეს18 სექ­ტემ­ბერს პო­პუ­ლა­რუ­ლი სე­რი­ა­ლის ჩცდ-ს მე-18 სე­ზო­ნი და­ი­წყე­ბა.

სე­რი­ა­ლი ანი ჩი­რა­ძემ და გი­ორ­გი ბა­ხუ­ტაშ­ვილ­მა და­ტო­ვეს. ამ­დე­ნად, ჩცდ სე­ზონს ჩი­კა­სა და ცოტ­ნე ცო­ტაშ­ვი­ლის გა­რე­შე და­ი­წყებს.

“ამბებს” ჩცდ-ს პრო­დი­უ­სერი ირაკ­ლი სა­ღი­ნა­ძე ესა­უბ­რა.

– კი, ვა­დას­ტუ­რებ იმას, რომ მათ სე­რი­ა­ლი დატო­ვეს, ვი­ნა­ი­დან ერთ-ერ­თმა წი­ნა­და­დე­ბა მი­ი­ღო „ელე­ნის“ მსგავ­სი ფორ­მა­ტის შო­უ­დან, მე­ო­რემ – პრო­ექ­ტის „ნი­ჭი­ე­რი“ წამ­ყვა­ნო­ბა­ზე. მე არაფ­რის თქმა არ შე­მიძ­ლია, გარ­და იმი­სა, რომ ჩვენ­თვის და­მა­ტე­ბი­თი ბო­ნუ­სი ნამ­დვი­ლად იყო მათი სე­რი­ალ­ში ყოფ­ნა. თუმ­ცა ნე­ბის­მი­ე­რი მსგავ­სი ფაქ­ტი, გრძელ­ვა­დი­ან პრო­ექ­ტებ­ში ჩე­უ­ლებ­რი­ვი ამ­ბა­ვია, რაც სხვე­ბის­თვის პი­რი­ქით, კი­დევ ახალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს აჩენს.

18 სექ­ტემ­ბერს სე­რი­ა­ლი ეთერ­ში დაბ­რუნ­დე­ბა – მა­ყუ­რე­ბე­ლი ბევრ სი­ახ­ლეს და სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბავს იხი­ლავს, სე­რი­ა­ლი რე­ა­ლუ­რად რა­ღაც გა­ნახ­ლე­ბულ ეტაპ­ზე გა­და­ვა და ეს ჩვენ­თვის ახა­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო გა­მოწ­ვე­ვაა.

– მე-18 სე­ზონ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ხა­ზე­ბი გან­ვი­თა­რდე­ბა, თუ მხო­ლოდ ახა­ლი ხა­ზე­ბი და­ი­წყე­ბა?

– არ­სე­ბუ­ლიც გან­ვი­თარ­დე­ბა და ახა­ლი ხა­ზე­ბიც და­ი­წყე­ბა, რა თქმა უნდა, ახა­ლი პერ­სო­ნა­ჟე­ბი­თა და ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბით.

ამბები