1937 წელს ჩატარდა ყველაზე დიდი მიტინგი

1937 წელს ჩატარდა ყველაზე დიდი მიტინგი 1937 წელს, ყველაზე დიდი მიტინგი გაიმართა კაცობრიობის ისტორიაში. ეს იყო  ჰიტლერის მომხრეთა მიტინგი.

8 წლის შემდეგ, 1945-ში ისინი იტყვიან, რომ არასდროს უჭერდნენ მხარს ჰიტლერის იდეებს.