საოცნებო ზარი ეკა მჟავანაძისგან – როგორ მოხვდა ჩცდ-ში ნანცო ცხვირაშვილი

საოცნებო ზარი ეკა მჟავანაძისგან - როგორ მოხვდა ჩცდ-ში ნანცო ცხვირაშვილი“ჩემი ცო­ლის და­ქა­ლე­ბში” ბა­ქარ ორ­ჯო­ნი­კი­ძის გმირს ახა­ლი პატრნი­ო­რი ჰყავს – გო­გო­ნა მი­სი­ვე სოფ­ლი­დან, რო­მე­ლიც მოს­წონს.

როლს ნან­ცო ცხვი­რაშ­ვი­ლი თა­მა­შობს. ის ქუ­თა­ი­სის ლადო მეს­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მწი­ფო პრო­ფე­სი­უ­ლი თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბია.

ნან­ცო ცხვი­რაშ­ვი­ლი:

– ყვე­ლა მსა­ხი­ო­ბის­თვის სა­ოც­ნე­ბო ზარი მქონ­და – ქალ­ბა­ტონ­მა ეკა მჟა­ვა­ნა­ძემ და­მი­რე­კა. ამ რო­ლის­თვის მსა­ხი­ობ გო­გოს ეძებ­დნენ. თეკ­ლა ჯა­ვა­ხა­ძემ გა­მი­წია რე­კო­მენ­და­ცია და დიდი მად­ლო­ბა მას ასე­თი ნდო­ბის­თვის. შემ­დეგ, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, სცე­ნა­რი გად­მო­მიგ­ზავ­ნეს, ჩავ­წე­რე სინ­ჯი და გა­ვაგ­ზავ­ნე.

– თქვე­ნი თა­მა­ში და­მა­ჯე­რე­ბე­ლია – ბევ­რს მო­ე­წო­ნა… თა­ვად რას იტყვით პერ­სო­ნაჟ­ზე?

– მი­ხა­რია, თუ ეს ასეა, თუმ­ცა ყვე­ლა­ფერს მა­ინც მა­ყუ­რე­ბე­ლი გა­და­წყვეტს… ჩემს პერ­სო­ნაჟს რაც შე­ე­ხე­ბა, პერ­სპექ­ტი­უ­ლი გოგო მგო­ნია, ვნა­ხოთ, რა გზით გან­ვი­თარ­დე­ბა მისი ამ­ბა­ვი. ჯერ­ჯე­რო­ბით დე­დის რჩე­ვებს იზი­ა­რებს და თვი­თო­ნაც საკ­მა­ოდ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლია, მო­ზო­მი­ლი, თან, მე­ოც­ნე­ბე, ვი­თომ ცოტა გუ­ლუბ­რყვი­ლოც. ამ ეტაპ­ზე პა­ტა­რა სივ­რცე­შია და ამი­ტომ რთუ­ლია, მთლი­ა­ნად მისი ხა­სი­ა­თი გა­მოჩ­ნდეს, თუმ­ცა ამი­თაც სა­ინ­ტე­რე­სოა.

– მოგ­წონთ ბა­ქა­რის პერ­სო­ნა­ჟი?

– ცალ­სა­ხად სა­ინ­ტე­რე­სო სა­ხეა, არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი. ად­ვი­ლად ვერ ახ­სნი, რო­გო­რია და თუ ეპი­თე­ტია სა­ჭი­რო, ალ­ბათ უფრო პა­ტივ­მოყ­ვა­რე, კა­რი­ე­რის­ტი. მომ­წონს პარტნი­ო­რის რან­გში და არა ბა­ქა­რის ტიპი ცხოვ­რე­ბა­ში.

– ე.ი. ბუბა, რო­გორც მსა­ხი­ო­ბი, კარ­გი პარტნი­ო­რია…

– პერ­სო­ნა­ლუ­რი მად­ლი­ე­რე­ბა ბუ­ბას. კარ­გი პარტნი­ო­რის დამ­სა­ხუ­რე­ბაა, თუ მა­ყუ­რე­ბელს ჩემი პერ­სო­ნა­ჟიც მო­ე­წო­ნა. მის­მა ბუ­ნებ­რი­ვო­ბამ გა­მა­თა­მა­მა.

– რას უსურ­ვებთ თქვენს გმირს?

– მა­ყუ­რებ­ლის ფა­ვო­რი­ტო­ბას ვუ­სურ­ვებ. ოღონდ, მა­ნამ­დე სა­ინ­ტე­რე­სო გზას და თავ­გა­და­სავ­ლებს, გან­ვი­თა­რე­ბას, ახა­ლი თვი­სე­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნას. რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, სი­ცო­ცხლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის გა­ხან­გრძლი­ვე­ბას სე­რი­ალ­ში.

ამბები