“ყველაფერი მთავრდება” – ეკა ბალანჩივაძე და კოტე მათითაშვილი ერთმანეთს დაშორდნენ

"ყველაფერი მთავრდება" - ეკა ბალანჩივაძე და კოტე მათითაშვილი ერთმანეთს დაშორდნენთბი­ლის­ში კი­დევ ერთი პო­პუ­ლა­რუ­ლი ოჯა­ხი და­ინ­გრა. სამ­წლი­ა­ნი თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის შემ­დეგ, დი­ზა­ი­ნე­რი ეკა ბა­ლან­ჩი­ვა­ძე და პლას­ტი­კუ­რი ქი­რურ­გი, კოტე მა­თი­თაშ­ვი­ლი და­შორ­დნენ.

სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ამის შე­სა­ხებ ეკა ბა­ლან­ჩი­ვა­ძის ფე­ის­ბუქ-პოს­ტი­დან გა­ი­გო.

“ერ­თა­დერ­თი, რაც მე და კო­ტეს სა­ერ­თო გვქონ­და, Freddie Mercury-ს სიყ­ვა­რუ­ლი იყო!“ – და­წე­რა დი­ზა­ი­ნერ­მა, რის შემ­დე­გაც კი­დევ ერთი სტა­ტუ­სი გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, სა­დაც ფრა­ზაა ცნო­ბი­ლი სიმ­ღე­რი­დან: “ყვე­ლა­ფე­რი, რა­საც ხე­დავ, წარ­მო­სახ­ვის ნა­წი­ლია, ყვე­ლა­ფე­რი, რა­საც ხე­დავ, ტყუ­ი­ლი”, – და­წე­რა მან.

და­შო­რე­ბის შე­სა­ხებ ეკა ბა­ლან­ჩი­ვა­ძის მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას მისი მე­გობ­რე­ბის კო­მენ­ტა­რე­ბი მოჰ­ყვა:

“იმე­დია, დრო­ე­ბი­თია”,

“ეკუ­ნა, ვი­თომ ასე­თი სიყ­ვა­რუ­ლი მთავ­რდე­ბა?”

დი­ზა­ი­ნე­რის პა­სუ­ხი კი ასე­თი იყო: :”დრო­ე­ბი­თე­ბი იყო, გა­ვი­ა­რეთ… ყვე­ლა­ფე­რი მთავ­რდე­ბა და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი არც ეს ურ­თი­ერ­თო­ბა იყო ნამ­დვი­ლად…“

კოტე მა­თი­თაშ­ვილ­მა და ეკა ბა­ლან­ჩი­ვა­ძემ 2018 წლის აგ­ვის­ტო­ში იქორ­წი­ნეს. კო­ტეს­თვის ეს მე­ო­რე ოჯა­ხი იყო, პირ­ვე­ლი ქორ­წი­ნე­ბი­დან მას ორი შვი­ლი ჰყავს. ეკას­თვის კო­ტეს­თან ქორ­წი­ნე­ბა მე­სა­მე იყო. პირ­ვე­ლი ქორ­წი­ნე­ბი­დან დი­ზა­ი­ნერს ერთი ვაჟი ჰყავს.

ამბები