ვალერი მელაძე ცოლს შორდება? – რას ამბობს ალინა ჯანაბაევა

ვალერი მელაძე ცოლს შორდება? - რას ამბობს ალინა ჯანაბაევავა­ლე­რი მე­ლა­ძის ყვე­ლა კონ­ცერ­ტი რუ­სეთ­ში გა­და­ი­დო და ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ცის­ფე­რი ეკ­რა­ნე­ბი­დან გა­აქ­რეს. მე­დი­ა­ში წე­რენ, რომ ცნო­ბი­ლი ჰი­ტის “Salute, Vera!”-ს ავ­ტორ­მა გულ­შე­მატ­კივ­რე­ბი გა­ო­ცე­ბუ­ლი და­ტო­ვა და ძა­ლი­ან გა­ა­ნა­წყე­ნა. თუმ­ცა აქვე აყ­ვედ­რი­ან, რომ მე­ლა­ძემ დიდი ფული სწო­რედ რუ­სეთ­ში იშო­ვა და ის ფაქ­ტი, რომ ახლა მდიდ­რულ სახ­ლში მა­გი­დას­თან ზის და რუს სამ­ხედ­რო­ებს აკ­რი­ტი­კებს, მი­უ­ღე­ბე­ლია.

მე­ლა­ძე ამ რთულ პე­რი­ოდ­შიც რუსი ოლი­გარ­ქე­ბის და­ხუ­რულ წვე­უ­ლე­ბებ­ზე გა­მო­დის და მისი მო­თხოვ­ნე­ბი შთამ­ბეჭ­და­ვია. მხო­ლოდ ერთი სა­ღა­მოს სიმ­ღე­რის­თვის ის 70 ათას ევ­როს ითხოვს.

რუ­სულ მე­დი­ა­ში გაჩ­ნდა სტა­ტია სა­თა­უ­რით, რომ ვა­ლე­რი მე­ლა­ძეს უკ­რა­ი­ნის ომის შე­სა­ხებ გა­კე­თე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბის გამო ცოლი შორ­დე­ბა. სტა­ტი­ა­ში წე­რია, რომ ალ­ბი­ნა ჯა­ნა­ბა­ე­ვა და ვა­ლე­რი მე­ლა­ძე ახლა რთულ პე­რი­ოდს გა­დი­ან, მალე ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბი გან­ქორ­წინ­დე­ბი­ან.

წყვილს პრობ­ლე­მე­ბი მას შემ­დეგ შე­ექ­მნა, რაც მე­ლა­ძემ სა­ჯა­როდ დაგ­მო რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ქმე­დე­ბე­ბი უკ­რა­ი­ნა­ში. ალ­ბი­ნა ჯა­ნა­ბა­ე­ვა ქმრის საქ­ცი­ელს უგუ­ნუ­რო­ბად მი­იჩ­ნევს – ვკი­თხუ­ლობთ მე­დი­ა­ში.

ჯა­ნა­ბა­ე­ვას თქმით კი სკან­დალს გავ­ლე­ნა არ მო­უხ­დე­ნია ქმარ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე. ქალ­მა თქვა, რომ შე­საძ­ლოა, მალე კი­დევ ერთი ბავ­შვის მშობ­ლე­ბი გახ­დნენ.

ცნო­ბილ წყვილს სამი სა­ერ­თო შვი­ლი ჰყავს. ვა­ჟე­ბი – კონ­სტან­ტი­ნე და ლუკა, ასე­ვე ქა­ლიშ­ვი­ლი აგა­ტა. წყვი­ლის უმ­ცრო­სი შვი­ლი აპ­რილ­ში ერთი წლის გახ­დე­ბა.

ჯა­ნა­ბა­ე­ვამ ასე­ვე ხაზი გა­უს­ვა, რომ მის ოჯახ­ში იდი­ლია სუ­ფევს. მისი თქმით, ვა­ლე­რი ძა­ლი­ან ეხ­მა­რე­ბა მას შვი­ლე­ბის მოვ­ლა­ში და ამას დიდი სი­ა­მოვ­ნე­ბით აკე­თებს.

მე­ლა­ძე სა­ცხოვ­რებ­ლად ისევ რუ­სეთ­ში რჩე­ბა.

ამბები