ჭიჭიკია რომის პაპს შეხვდა – ამაზე მაგარი ანეგტოდი ჯერ არ მომისმენია

ჭიჭიკია რომის პაპს შეხვდა - ამაზე მაგარი ანეგტოდი ჯერ არ მომისმენია ჭიჭიკია რომის პაპს შეხვდა