ლიკა ქავჟარაძის შვილიშვილი სანდრო ბებიის ასლია

ლიკა ქავჟარაძის შვილიშვილი სანდრო ბებიის ასლია“ლიკა პირ­ვე­ლად ბა­თუმ­ში და­ვი­ნა­ხე ახ­ლო­დან და მა­შინ­ვე შე­მიყ­ვარ­და… მერე ერ­თმა­ნე­თი ჩემს ამ­ხა­ნაგ­თან და ლი­კას ნა­თე­სავ დევი ხე­ჩი­ნაშ­ვილ­თან გა­ვი­ცა­ნით… შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებს ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბა გვქონ­და, ისე­თი­ვე, რო­გო­რიც სხვა ყვე­ლა შეყ­ვა­რე­ბულ წყვილს აქვს ხოლ­მე.

ჩვე­ნი ეს ურ­თი­ერ­თო­ბა 3 წელი გაგ­რძელ­და, მერე კი დავ­ქორ­წინ­დით… ლიკა საკ­მა­ოდ მშვი­დი გო­გო­ნა იყო. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ში, რო­გორც სხვებს სჩ­ვე­ვი­ათ ხოლ­მე, ლიკა მათ­გან გან­სხვა­ვე­ბით, სუ­ლაც არ მაწ­ვა­ლებ­და, თუმ­ცა ბევ­რს ვჩხუ­ბობ­დით კი­დეც. ესეც ალ­ბათ, ძა­ლი­ან რომ გვიყ­ვარ­და ერ­თმა­ნე­თი, იმის გამო ხდე­ბო­და…“ – ასე იხ­სე­ნებ­და წლე­ბის წინ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ლი­კას გაც­ნო­ბას, ლე­გენ­და­რუ­ლი მსა­ხი­ო­ბის ქმა­რი, სან­დრო თაქთა­ქიშ­ვი­ლი.

წყვი­ლის ცხოვ­რე­ბა ია-ვარ­დით მო­ფე­ნი­ლი არ ყო­ფი­ლა. მათ საკ­მა­ოდ და­ძა­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­დათ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ლიკა იხ­სე­ნებ­და, რომ დე­დამ­თილ-მა­მა­თილ­თან და ქმრის ბე­ბი­ას­თან ერ­თად ცხოვ­რობ­და. რო­გორც კი მსა­ხი­ო­ბი ორ­სუ­ლად დარ­ჩა მისი მე­უღ­ლე მოს­კოვ­ში წა­ვი­და, სა­დაც სა­მეც­ნი­ე­რო მოღ­ვა­წე­ო­ბას ეწე­ო­და და ეს წადი-მო­დის პე­რი­ო­დი 20 წელს გაგ­რძელ­და.

მსა­ხი­ობს მი­აჩ­ნდა, რომ შორ მან­ძილ­ზე ურ­თი­ერ­თო­ბა არ არ­სე­ბობ­და და რე­ა­ლუ­რად ნამ­დვი­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი, მე­ო­რედ გა­თხო­ვე­ბი­სას ლე­ვან შა­ნი­ძეს­თან გა­ნი­ცა­და. მსა­ხი­ო­ბის პირ­ვე­ლი მე­უღ­ლე სა­ბო­ლო­ოდ სა­ცხოვ­რებ­ლად ამე­რი­კა­ში გა­და­ვი­და. ქარ­თვე­ლი მეც­ნი­ე­რი სან­დრო თაქთა­ქიშ­ვი­ლი, ვაშინგტონ­ში, აშშ-ის აე­რო­ნავ­ტი­კი­სა და კოს­მო­სის კვლე­ვის სა­ა­გენ­ტო­ში (ნასა) მოღ­ვა­წე­ობს. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მა­მამ თა­ვის­თან წა­იყ­ვა­ნა სა­ცხოვ­რებ­ლად სა­ერ­თო შვი­ლი ლე­ვან თაქთა­ქიშ­ვი­ლი.

ლე­ვა­ნი მე­უღ­ლეს­თან და შვილ­თან ერ­თად წლე­ბია, ამე­რი­კა­ში ცხოვ­რობს.

მსა­ხი­ო­ბის ერ­თა­დერ­თი შვი­ლიშ­ვი­ლი, სან­დრო თაქთა­ქიშ­ვი­ლი ბა­ბუ­ის სა­ხელს ატა­რებს და ძა­ლი­ან ჰგავს ბე­ბი­ას. წლე­ბის წინ, ბავ­შვის ფო­ტო­ე­ბის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­მო­ჩე­ნას სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან დიდი ინ­ტე­რე­სი მოჰ­ყვა. სან­დრო უკვე 11 წლი­საა, სკო­ლის მოს­წავ­ლეა და მშობ­ლებ­თან ერ­თად შტა­ტებ­ში ცხოვ­რობს.

ამბები