არტერიული წნევის რა მაჩვენებელი ითვლება ნორმად

არტერიული წნევის რა მაჩვენებელი ითვლება ნორმადასაკის მატებასთან ერთად იცვლება არტერიული წნევის მაჩვენებლებიც. ასაკის მიხედვით რა მაჩვენებელი ითვლება ნორმად.

გთავაზობთ ცხრილის სახით:

არტერიული წნევის რა მაჩვენებელი ითვლება ნორმად