პაკისტანელი ბანკირი ლაჰორ-ყარაჩის ბორტის კატასტროფას ცოცხალი გადაურჩა