ჯორჯ ფლოიდის დასაკავებლად პოლიცია “ქაფს ფუდის” გამყიდველმა გამოიძახა

„ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უმჯობესია, თუ მხოლოდ ძალადობრივი დანაშაულის შემთხვევაში დავრეკავთ პოლიციაში“,- განაცხადა „ქაფს ფუდის“ მფლობელმა, რომლის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ჯორჯ ფლოიდის მიერ შესაძლო ყალბი კუპიურის გამოყენების შესახებ პოლიციას აცნობა.

„მას ეგონა, რომ პოლიციაში აუცილებლად უნდა დაერეკა, ეს კი თავისთავად ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობით არ უნდა დასრულებულიყო. როცა ჩვენ პოლიციას ვიძახებთ, ეს სიკვდილის განაჩენს არ უნდა უდრიდეს“, განაცხადა დაწესებულების მფლობელმა.

პირველი არხი