საქართველოს სათემო კავშირი – გზა წარმატებისკენ

საქართველოს სათემო კავშირი - გზა წარმატებისკენჩვენი ქვეყნის  წლობით გადაუჭრელი პრობლემა, ინფლაცია და ფასების ზრდაა. არაერთხელ გაჟღერებულა ,რომ აუცილებელია იმპორტშემცვლელი პროდუციის წარმოება  რათა პროდუქტების მხრივ თვითკმარი მოსავლის მიღება მაინც მოვახერხოთ. ბევრი ესპერტი ამ საკითხს კრიტიკის კუთხით უყურებს და განმარტავს : საჭიროა არა იმპორტშემცვლელი პროდუტების მოყვანა წარმოება,არამედ ისეთი პროდუქციის შექმნა რომელიც ექსპორტზე გავა და კონკურენტუნარიანი იქნება სხვა ქვეყნის მიერ წარმოებულ პროდუციასთან.

ამ საკითხის გადაჭრისათვის ჯერ არავის შემოუთავაზებია კონკრეტული გეგმა ან ფართომასშსტაბიანი ინიციატივა.

3 დეკემბერს ამ კუთხით საიმედო  ნაბიჯები გადიდგა, კერძოდ   „Radisson Blu Iveria“-ში გაიმართა

კონფერენცია და  „საქართველოს სათემო კავშირი“-სა და  ებრაულ კომპანია “Alecom group” შორის გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი.

„საქართველოს სატემო კავშირი“,  ეს ის არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელმაც შეძლო ათასობით წევრი გააერთიანებინა  და  მიზნად დაისახა საქართველოში ე.წ. ჭკვიანი სოფლის პროგრამის განხორციელება.

„საქართველოს სათემო კავშირი“ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია წლებია  სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობს, კერძოდ : სოფლის მეურნეობის სააგენტოსთან, რომლის ხელმძღვანელი ილია თამარაშვილია  და ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან.

ის რომ სოფლის მეურნეობის დარგი ერთერთი პრიორიტეტულია  და ამ დარგში საგანმათლებლო საქმიანობა სხვა უფრო მაღალ ხარიხშია ასაყვანი ეს უდავოა.

იმედი ჩაგვესახა , რომ სწორედ საგანმანათლებლო მიმართულება დაძლევს იმ მიზნებსა და გამოწვევებს, რაც დღეს ქართული სოფლის წინაშე დგას. <საქართველოს სათემო კავშირმა>  კომპანია “Alecom group”-თან ერთად შეიმუშავა პროქტი, საგანმანათელბლო-სამეცნიერო ცენტრის კოპლექსის მშენებლობისთვის, სადაც გადამზადდება სოფლის-მეურნეობაში ჩართული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. ეს პროექტი ასევე ითვალისწინებს  ქართულ სოფლებში თანამედროვე ინოვაციური ტექნიკისა და ტენილოგიების შემოსვლა- დანერგვას.

იმედს გამოვთვავთ, რომ  ჩვენი ხელისუფლება, ეკონომიკური გუნდი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსტრო  გულისყურით მოეკიდება ამ ახალ ინიციატივასა და წამოწყებას,რომელიც

„საართველოს სათემო კავშირის“ დამფუძმებლებმა 10 წლის მანძილზე , ენთუზიაზმითა დაუღალავი შრომითა და სუფთა ხელებით ,ყოველივე ზემოთაღნიშნული   დღევანდელ დღემდე  მოუტანა  ქვეყნის მოსახლეობას.