თიკა ფაცაციას ახალი იმიჯი აქვს

მომ­ღე­რა­ლი, ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი და მო­დე­ლი თიკა ფა­ცა­ცია მუდ­მი­ვად სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრშია. სამი შვი­ლის დე­და ყო­ველ­თვის შე­სა­ნიშ­ნავ ფორ­მა­შია და აქ­ტი­უ­რი ცხოვ­რე­ბით ცხოვ­რობს.

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი ექ­სპე­რი­მენ­ტებს თმა­ზე ხში­რად იტა­რებს – მომ­ღერ­ლის თუ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო კა­რი­ე­რის გან­მავ­ლობ­ა­ში ის გვი­ნა­ხავს, მოკ­ლე, გრძე­ლი, შავი, წაბ­ლის­ფე­რი, ქერა, სწო­რი თუ ხვე­უ­ლი თმით.

ფა­ცა­ცი­ამ ამ­ჯე­რა­დაც შე­იც­ვა­ლა იმი­ჯი და მო­ნაც­რის­ფრო-ქერა თმის ფე­რით წარ­სდგა მა­ყუ­რებ­ლის წი­ნა­შე.

რო­გორც ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი “ინ­სტაგ­რა­მის” პი­რად გვერ­დზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ფო­ტო­ებ­ზე წერს ახა­ლი იმი­ჯით სა­კუ­თა­რი თავი ძა­ლი­ან მოს­წონს.

თი­კას ახა­ლი იმი­ჯი მო­ი­წო­ნეს მის­მა­გა­მომ­წე­რებ­მაც: “ძა­ლი­ან გიხ­დე­ბა!”, “ყვე­ლა იმი­ჯით ულა­მა­ზე­სი ხარ!”; “გიხ­დე­ბა ძა­ლი­ან და სულ ეგრე ატა­რე”; “ძვე­ლი თიკა გა­მახ­სე­ნე… გიხ­დე­ბა”; “ყვე­ლა ფერი გიხ­დე­ბა, თუმ­ცა ქერა სულ სხვაა”; “თიკა, ქარ­თველ ქა­ლებს ვუ­სურ­ვებ შენ­სა­ვით მოვ­ლი­ლე­ბი ყო­ფი­ლიყ­ვნენ” – წე­რენ “ინ­სტაგ­რა­მის” ფო­ტოს კო­მენ­ტა­რებ­ში თი­კას გულ­შე­მატ­კივ­რე­ბი.

ამბები