ანი შაქარაშვილი – “ეს ნაგავი ახვლედიანი გიოს ძმაკაცი არ ყოფილა არასდროს, შენი ადგილი საკანშია, მკვლელებთან”

გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის საქ­მის ერთ-ერთი და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ვახო ახვლე­დი­ა­ნი ჩვე­ნე­ბას ცვლის. “ტვ პირ­ვე­ლის” ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ახვლე­დი­ა­ნი, რო­მე­ლიც შა­ქა­რაშ­ვილ­თან ერ­თად თავ­დამ­სხმე­ლებს გა­ექ­ცა, ახალ ჩვე­ნე­ბა­ში ამ­ტკი­ცებს, რომ თავ­დამ­სხმე­ლე­ბის მი­ზა­ნი მათი ცემა და ფი­ზი­კუ­რი ან­გა­რიშწო­რე­ბა არ ყო­ფი­ლა. ვახო ახვლე­დი­ა­ნის ჩვე­ნე­ბა სრულ წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა­ში მო­დის საქ­მე­ში არ­სე­ბულ ფა­რულ ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წე­რებ­თან.

ახვლე­დი­ა­ნის მიერ ჩვე­ნე­ბის შეც­ვლას “ფე­ის­ბუ­ქის” პი­რად გვერ­დზე, გარ­დაც­ვლი­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლის და, ანი შა­ქა­რაშ­ვი­ლი ეხ­მა­უ­რე­ბა:

“პირ­ველ რიგ­ში მინ­და აღ­ვნიშ­ნო, რომ ეს ნა­გა­ვი ახვლე­დი­ა­ნი გიოს ძმა­კა­ცი არ ყო­ფი­ლა არას­დროს. ალ­ბათ ყვე­ლა კარ­გად და­აკ­ვირ­დით კად­რებ­ში, თუ რო­გორ ცდი­ლობს გიო მის დაც­ვას და ეს ნა­ძი­რა­ლა კი, რო­მე­ლიც “და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლად” არის ცნო­ბი­ლი პირ­ველ ჩვე­ნე­ბა­ში ამ­ტკი­ცებს, რომ გი­ნე­ბით მის­დევ­დნენ მა­საც და გი­ო­საც მკვლე­ლე­ბი, ხოლო ახლა ეს ლა­ჩა­რი ცვლის ჩვე­ნე­ბას და ამ­ტკი­ცებს, რომ თურ­მე სა­ცე­მად არ მის­დევ­დნენ. თუ მარ­თლა ასე იყო, რის­თვის იჯე­ქი ბუჩ­ქებ­ში კურ­დღე­ლი­ვით გა­ნა­ბუ­ლი. ბუჩ­ქებ­ში კი არა შენი ად­გი­ლი მკვლე­ლე­ბის გვერ­დით არის სა­კან­ში. შენ ცო­ცხლად მო­სი­ა­რუ­ლე ლეშს ჩემი მკვდა­რი ძმა ჯო­ბია”, – წერს ანი შა­ქა­რაშ­ვი­ლი.

მე­დი­ა­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ახვლე­დი­ა­ნის ახა­ლი ჩვე­ნე­ბის თა­ნახ­მად, სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვე­ბის შე­კი­თხვა­ზე და­ე­წე­ოდ­ნენ თუ არა მდევ­რე­ბი (“ტო­ი­ო­ტა ქამრში” მსხდო­მი მო­რაგ­ბე­ე­ბი) მათ და უნ­დო­დათ თუ არა მდევ­რებს მათ­თვის ფი­ზი­კუ­რი შე­უ­რა­ცხყო­ფის მი­ყე­ნე­ბა ახვლე­დი­ა­ნი პა­სუ­ხობს, რომ არ ეთან­მხმე­ბა ამ მო­საზ­რე­ბას და მი­იჩ­ნევს, რომ მდევ­რებს არ სურ­დათ ფი­ზი­კუ­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა. ამას­თან, სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვე­ბის კი­თხვა­ზე, თუ რა­ტომ არ და­უ­რე­კა მან 112-ს მა­შინ, რო­დე­საც კონ­ფლიქ­ტი მძვინ­ვა­რებ­და, ახვლე­დი­ა­ნი პა­სუ­ხობს, რომ მას არც კი უფიქ­რია ამა­ზე, რად­გან “ამის თავი არ ჰქონ­და”, ხოლო ამირ­ხა­ნაშ­ვი­ლი და შა­ქა­რაშ­ვი­ლი იმი­ტომ არ მო­ძებ­ნა, რომ შე­ში­ნე­ბუ­ლი იყო და სურ­და, მალე გაც­ლო­და ტე­რი­ტო­რი­ას.”

ვახო ახვლე­დი­ა­ნი მა­ნამ­დე გავ­რცე­ლე­ბულ ჩე­ნე­ბა­ში ყვე­ბა: “ავ­ტო­მან­ქა­ნი­დან გად­მო­ვი­და და­ახ­ლო­ე­ბით, 5 ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცი, რომ­ლებ­მაც ცემა და­უ­წყეს გი­ორ­გი ქა­თა­მა­ძეს და კონ­სტან­ტი­ნე ღიბ­რა­ძეს, რის შემ­დე­გაც ერთ-ერთი გა­მო­იქ­ცა ჩემ­კენ, უკან გა­მოყ­ვნენ და­ნარ­ჩე­ნე­ბიც და რო­გორც კი მო­ვიდ­ნენ ჩემ­თან, პირ­ველ­მა, რო­მე­ლიც გა­მო­იქ­ცა ჩემ­სკენ და მო­ვი­და ჩემ­თან, და­მარ­ტყა ხელი სა­ხე­ში და მი­ვი­ღე და­ზი­ა­ნე­ბა ცხვი­რის მი­და­მო­ში და ვიგ­რძე­ნი ფი­ზი­კუ­რი ტკი­ვი­ლი, რის შემ­დე­გაც მე და­ვი­ნა­ხე, რომ სხვე­ბიც მო­დი­ოდ­ნენ ჩემ­სკენ ჩემ სა­ცე­მად, რის გა­მოც მე და ჩემ გვერ­დით მყო­ფი კი­დევ 3 ახალ­გაზ­რდა ბიჭი, რო­მელ­თა­გა­ნაც ერთ-ერთი იყო გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლი, გა­ვი­ქე­ცით უკან, ცენ­ტრა­ლურ სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზა­ზე, მცხე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. რამ­დე­ნი­მე მეტ­რი რომ გა­ვი­ქე­ცით, მდევ­რე­ბიც გა­ჩერ­დნენ, გატ­რი­ალ­დნენ უკან, ჩას­ხდნენ თა­ვი­ანთ ავ­ტო­მან­ქა­ნა­ში და წა­ვიდ­ნენ”.

ამბები