ლელა მებურიშვილი ინგლისის სამეფო დოღს დაესწრო

ლელა მებურიშვილი ინგლისის სამეფო დოღს დაესწროლელა მე­ბუ­რიშ­ვი­ლი შვი­ლებ­თან ერ­თად დიდ ბრი­ტა­ნეთ­შია. უკვე ერთი წე­ლია, რაც მისი მე­უღ­ლე ბაჩო სა­გა­ნე­ლი­ძე ბრი­ტა­ნეთ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ელჩ სო­ფიო ქა­ცა­რა­ვას ერთ-ერთი მო­ად­გი­ლეა, ეკო­ნო­მი­კუ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

ლელა ოჯახ­თან ერ­თად ბრი­ტა­ნეთ­ში ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ სა­ნა­ხა­ო­ბას სა­მე­ფო დოღს და­ეს­წრო. ამ დღეს ბრი­ტა­ნე­თის მა­ღა­ლი რან­გის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი ნა­წი­ლი დე­დო­ფალ­თან ერ­თად იკ­რი­ბე­ბა.

დო­ღის მთა­ვა­რი სა­ნა­ხა­ო­ბა კი, არა მხო­ლოდ ცხე­ნე­ბით ჯი­რი­თი, არა­მედ სტუ­მა­რი ქა­ლე­ბის თავ­სამ­კა­უ­ლია. ბრი­ტა­ნეთ­ში სა­მე­ფო დო­ღის ტრა­დი­ცი­ას სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი ის­ტო­რია აქვს და ის რამ­დე­ნი­მე დღე მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

ქარ­თვე­ლი მსა­ხი­ო­ბი დოღ­ზე შე­სა­ნიშ­ნავ ფორ­მა­ში გა­მო­ცხად­და. მან ბო­ლომ­დე და­იც­ვა დრეს­კო­დი და ლე­ლას თავ­სა­ბუ­რა­ვი ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე გა­მორ­ჩე­უ­ლი გახ­ლდათ. ტრა­დი­ცი­უ­ლად ინ­გლი­სე­ლი არის­ტოკ­რა­ტე­ბის ფა­ვო­რი­ტი ფრა­კი ეცვა და ცი­ლინ­დრი ეხუ­რა ბაჩო სა­გა­ნე­ლი­ძეს.

სა­ნა­ხა­ო­ბას ტრა­დი­ცი­უ­ლად ბრი­ტა­ნე­თის სა­მე­ფო ოჯა­ხის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი სტუმ­რობ­დნენ…

ამბები